Vi som sköter om fastigheterna:

"Någon måste göra jobbet"

Vårt journummer för akuta fel under ej arbetstid 010-470 53 00

Högsäter:

Kåre Pettersson mobil 070-567 80 35. 

Färgelanda Höjdenområdet :

Anders Gustavsson mobil 070-310 11 22.

Anders Gustavsson

Färgelanda:

Adam Henriksson mobilnummer 070-787 14 22

Adam, snickare.

Stigen, Ödeborg och Ellenö:

Mattias Persson mobil 070-310 11 23

Övrig personal:

Nicko fastighetsskötare, Högsäter

Nicko Jantzen miljö- och energiansvarig

Uno Nilsson sköter gräsklippning och snöröjning i Färgelanda.

 Henrik Karle´n

Henrik Karlén är vår målare som sköter om inre och yttre målning.

Sebastian Petrusson är vår målare som sköter om inre och yttre målning.

  Benny Karlén

Benny Karlén jobbar som snickare.

 Andreas

Andreas Berger jobbar som snickare.