Vi som sköter om fastigheterna:

"Någon måste göra jobbet"

Vårt journummer för akuta fel under ej arbetstid 010-470 53 00

Högsäter:

Kåre Pettersson 

Färgelanda Höjdenområdet :

Anders Gustavsson

Anders Gustavsson

Färgelanda:

Adam Henriksson

Adam, snickare.

Stigen, Ödeborg och Ellenö:

Mattias Persson mobil 

Övrig personal:

Nicko fastighetsskötare, Högsäter

Nicko Jantzen miljö- och energiansvarig

Uno Nilsson sköter gräsklippning och snöröjning i Färgelanda.

 Henrik Karle´n

Henrik Karlén är vår målare som sköter om inre och yttre målning.

Sebastian Petrusson är vår målare som sköter om inre och yttre målning.

  Benny Karlén

Benny Karlén jobbar som snickare.

 Andreas

Andreas Berger jobbar som snickare.