Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 623 (83%) varav aktiva*207
Interna (boende) 127 (17%) varav aktiva*67
Totalt 750 varav aktiva*274

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.