Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 577 (83%) varav aktiva*233
Interna (boende) 120 (17%) varav aktiva*70
Totalt 697 varav aktiva*303

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.